Bản quyền hình ảnh Thinkstock Image caption Brexit bắt đầu từ tháng 6/2016 và vẫn chưa có kết thúc

Từ điển tiếng Anh của Nhà xuất bản Đại học Oxford vừa đưa thêm từ 'Brexit', sáu tháng sau trưng cầu dân ý về việc Anh Quốc rút khỏi Liên hiệp châu Âu.

Oxford English Dictionary định nghĩa 'Brexit' là "Đề nghị để Liên hiệp Vương quốc Anh rút khỏi Liên hiệp châu Âu, và quá trình chính trị gắn liền với nó".

Nguyên văn tiếng Anh của khái niệm mới này viết "Brexit is the (proposed) withdrawal of the United Kingdom from the European Union, and the political process associated with it".

Định nghĩa này cũng bổ sung thêm về cách dùng từ 'Brexit'

"Đôi khi từ này được dùng riêng cho nghĩa nói về cuộc trưng cầu dân ý tổ chức ngày 23 tháng 6 năm 2016 ở Liên hiệp Vương quốc Anh, trong đó đa số cử tri đã chọn sự rút khỏi EU."

Từ điển tiếng Anh Oxford có thể đọc được trên mạng Internet ở địa chỉ www.oed.com

Bản quyền hình ảnh PA Image caption Từ điển tiếng Anh của Oxford University Press xuất bản lần đầu năm 1884

Các tác giả từ điển này tự hào là nó phản ánh những biến đổi mới nhất trong tiếng Anh hiện đại, và thu nhập cả những từ gốc nước ngoài.

Trong số các từ gốc Việt nhưng nay được coi là tiếng Anh có 'nuoc mam', thuộc mục danh từ.

'Nuoc mam' được giải thích là 'nước chấm từ cá lên men, dùng rộng rãi trong bếp ăn Việt Nam'.

Một từ khác là 'Tet' được giải thích là 'Năm mới âm lịch Việt Nam'. Nhưng trong định nghĩa thứ nhì, OED cũng nói đến 'Tet Offensive' chỉ trận Mậu Thân năm 1968 trong cuộc chiến Việt Nam.

Từ điển tiếng Anh của Oxford University Press xuất bản lần đầu năm 1884 và trở thành một chuẩn mực cho ngôn ngữ này.

Xem thêm chuyên đề của BBC Tiếng Việt về cuộc bỏ phiếu Brexit.